จำหน่ายเหล็ก ,เหล็กงานก่อสร้าง, ก้าวทอง สตีล บจก.

จำหน่ายเหล็ก ,เหล็กงานก่อสร้างก้าวทอง สตีล บจก.จำหน่ายเหล็ก โดยทั่วไปแล้วมีให้เลือกหลายชนิด มิใช่มีเพียงเหล็กกลมและเหล็กข

read more


เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น Plate heat exchanger

Plate heat exchanger คือ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น ใช้สำหรับถ่ายโอนความร้อนจากของเหลวหนึ่งไปยังของเหลวอื่นเครื่องแลกเปลี่ยนคว

read more

ลวดตาข่าย ใช้ทำอะไรได้บ้าง | ซ่งกังพานิช ลวดตาข่าย

ลวดตาข่าย ใช้ทำอะไรได้บ้าง 1. ใช้ทำเป็นตัวกรอง เช่น ฟิลเตอร์กรองฝุ่น ฟิลเตอร์กรองน้ำมัน ฟิลเตอร์กรองอากาศ กรองฝุ่นรถยนต์ กร

read more